Skip to content

Śrutowanie asfaltu

Drogi bitumiczne, które są jednymi najbardziej popularnych w Polsce, wymagają od danego zarządcy odpowiednich prac utrzymaniowo-remontowych. W przypadku asfaltu przede wszystkim należy dbać o jego prawidłową strukturę, która realnie przyczynia się do zachowania bezpieczeństwa poruszających się po nim użytkowników. Kluczowym zabiegiem, którego efektem jest doskonała faktura nawierzchni jest śrutowanie asfaltu.

Zwiększenie komfortu jazdy i poziomu bezpieczeństwa

Sam proces, o którym mowa polega na wykorzystaniu wysoce specjalistycznego sprzętu. Wykorzystuje on odpowiedni rodzaj śrutu, który wyrzucany z odpowiednią siłą kruszy nawierzchnię nadając jej odpowiednią chropowatość. Dzięki temu asfaltowi nadaje się strukturę, która realnie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Przede wszystkim zostaje zminimalizowane ryzyko poślizgu poruszających się pojazdów. Opony poruszające się po chropowatej powierzchni lepiej trzymają się gruntu, dzięki czemu kierowcom jest dużo łatwiej zapanować nad samochodem. Co więcej, taka faktura asfaltu poddanego uzyskana dzięki procesowi śrutowania sprawia, że droga hamowania wszelkich aut zdecydowanie się skraca.

Śrutowanie asfaltu – ekonomiczny sposób na utrzymanie drogi

Proces ten, wykonany przez profesjonalną firmę pozwala zarządcy zachować jezdnię w doskonałym stanie przy jednoczesnym nienadwyrężaniu budżetu. Śrutowanie to charakteryzuje się relatywnie niewielką ceną, a efektem prac jest w pełni przystosowana nawierzchnia do dalszego użytkowania. Co więcej, odpowiednio wykonana usługa pozwala w odpowiedni sposób naznaczyć jezdnię w taki sposób, że często zostaje wyeliminowana konieczność malowania na niej oznakowania poziomego. Dotyczy to na przykład dróg dojazdowych, placów manewrowych czy parkingów.

Ponadto proces, o którym mowa to także doskonały sposób na przygotowanie nawierzchni do dalszej obróbki. Wszelkie późniejsze prace remontowe są dużo bardziej efektywne w przypadku, gdy zostały poprzedzone procesem nadania jezdni optymalnej chropowatości.


Zalety śrutowania asfaltu z S-T-P

  • krótki czas pracy – dzięki nowoczesnym maszynom i dużemu doświadczeniu skracamy czas remontu dróg do minimum,
  • taki sam poziom szorstkości na całej powierzchni drogi,
  • czystość – wykorzystujemy odkurzacze przemysłowe, dlatego nie pozostawiamy odpadów, resztek kruszywa czy gum, minimalizujemy też emisję pyłów,
  • korzystny efekt wizualny – nawierzchnia drogi zostaje odświeżona, co pozytywnie wpływa na jej wygląd.